بوتاکس لبخند لثه ای

درمان لبخند لثه ای با بوتاکس

لبخند لثه‌ای یکی از مواردی است که باعث می‌شود در هنگام لبخند زدن از ظاهر خود ناراضی باشید در واقع لبخند لثه‌ای